Aktualności Drodzy Rodzice!
 
W związku z decyzją Pana Premiera umożliwiającą otwarcie od 6 maja br. przedszkoli, proszę o zapoznanie się z wytycznymi MEN i GIS dotyczącymi zapewnienia opieki dzieciom przez przedszkole.
 
Informacja MEN oraz Informacja GIS

Jednocześnie informujemy, że nasze przedszkole z dniem 6 maja b.r. zapewni opiekę zgłoszonym w dniu 1 i 2 maja b. r. dzieciom obojga rodziców pracujących, z których pierwszeństwo, zgodnie z zaleceniami MEN, mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Wymagane będą stałe godziny przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola wg deklaracji określonej w przeprowadzonej ankiecie i na jej podstawie dzieci będą przydzielane do grup (nie będą obowiązywały dotychczasowe podziały grupowe).

O szczegółach Rodzice zgłoszonych dzieci zostaną  poinformowani telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną w dniu 5 maja 2020 r.
04 maj 2020 Szanowni Rodzice

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 24 kwietnia 2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przerwa w nauczaniu stacjonarnym zostaje przedłużona do 24 maja b.r.
 
W związku z ogłoszeniem w dniu 13.03.2020r. przez Premiera Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w  Polsce, informujemy, że od dnia 17.03.2020r. do odwołania Przedszkole Publiczne Nr 24 nie prowadzi obsługi polegającej na bezpośrednim kontakcie z klientem.
W związku z powyższym prosimy o kontakt e-mailowy: sekretariat@pp24.resman.pl lub telefoniczny: 17 774-839-40, 17 774-839-41
10 kwiecień 2020
Drodzy Rodzice!

W związku z zaistniałą, tak trudną dla wszystkich sytuacją, kadra pedagogiczna naszego przedszkola zachęca do działań edukacyjnych z dziećmi w domu. Na naszej stronie, w zakładce ZAJĘCIA DLA PRZEDSZKOLAKÓW oraz WARTO PRZECZYTAĆ,  stworzyłyśmy bazę różnego rodzaju ciekawych portali, stron edukacyjnych, wśród których znajdą Państwo, dostosowane do różnych grup wiekowych, propozycje zadań, zabaw, kart pracy, łamigłówek, pomysły zabaw plastycznych oraz wiele innych aktywności do podjęcia z dzieckiem w domu. Propozycje zabaw i zajęć oraz artykuły będą systematycznie dodawane i wzbogacane. Zachęcamy do korzystania i mamy nadzieję, że okażą się one pomocne podczas zawieszonych zajęć. 
21 marzec 2020