Aktualności OFERTA NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH
 

Przedszkole Publiczne Nr 24 w Rzeszowie, ul. Krajobrazowa 7 ogłasza konkurs ofert na dostawę artykułów żywnościowych do przedszkola z podziałem na następujące grupy:

  1. Artykuły ogólnospożywcze
  2. Warzywa i owoce
  3. Mięso i wędliny
  4. Drób
  5. Mleko i przetwory mleczne
  6. Pieczywo
  7. Jaja
  8. Mrożonki

 

Oferty, dotyczące poszczególnych grup towarów należy składać do Przedszkola Publicznego Nr 24 na dostarczonym osobiście formularzu, listownie lub e-mailem:

sekretariat@pp24.resman.pl, intendent@pp24.resman.pl.

termin składania ofert od 29 listopada do 13 grudnia 2019r .

Z dostawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa na dostawę od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

tel. do kontaktu: 17 74 83 941; 17 74 83 943; 17 74 83 940

Zgodnie z RODO, prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą zamówień publicznych poniżej 30000 euro.


22 listopad 2019 PODZIĘKOWANIE!

 

Serdecznie dziękujemy 

Rodzicom i Sympatykom

naszego przedszkola
za przekazanie 1% podatku za rok 2018.

Uzyskana kwota 7 877 zł
zostanie wykorzystana na zakup urządzenia
na przedszkolny plac zabaw.
 

 

Dyrektor i Nauczyciele

19 listopad 2019
Zapraszamy do obserwowania galerii
wydarzeń przedszkolnych.
16 maj 2018