Odpłatności

Prosimy Rodziców o zapoznanie się z Uchwałą Rady Miasta Rzeszowa w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasto Rzeszów - Uchwała Nr LII.1227.2017

Opłata za wyżywienie - ok. 5,00 zł za dzień

Należność za przedszkole prosimy wpłacić do 10 dnia każdego miesiąca na konto Przedszkola Publicznego Nr 24 w PKO Bank Polski

numer: 34 1020 4391 0000 6502 0187 6531