Programy i projekty

 

ZESTAW PROGRAMÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO OBOWIĄZUJĄCYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM Nr 24 

w roku szkolnym 2019/2020
 
 
ZABAWY Z PORAMI ROKU
program wychowania przedszkolnego
 
Wydawnictwo: Podręcznikarnia
Autorki: Iwona Lewkowicz, Anna Tworkowska-Baraniuk
 

 

PROGRAMY WSPOMAGAJĄCE: 
 

DZIECIĘCA MATEMATYKA
Program dla przedszkoli, klas zerowych i placówek integracyjnych.
Autorki: E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska
Program obowiązuje w grupach: I - VI

 

DOBRY START
Program wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-5-letnich. 
Autorki: M. Bogdanowicz, M. Barańska, E. Jakacka 
Program obowiązuje w grupach: I, II, III, IV, V

 

DOBRY START
Program wychowania przedszkolnego dla dzieci 6-letnich. 
Autorki: M. Bogdanowicz, M. Barańska, E. Jakacka 
Program obowiązuje w grupie: VI

 

ZBIERAM, POSZUKUJĘ, BADAM
Program wychowania przedszkolnego.
Autorka: D. Dziamska
Program obowiązuje w grupach: I - VI 

  

OGÓLNOPOLSKIE ORAZ AUTORSKIE PROGRAMY EDUKACYJNE ORAZ PROJEKTY REALIZOWANE W PRZEDSZKLU:

 
ZBIERAJ BATERIE I TELEFONY 
 
To długofalowy, ogólnopolski program edukacyjny na temat prawidłowego pozbywania się zużytych baterii i telefonów komórkowych. Ze względu na znaczenie edukacji ekologicznej we współczesnym świecie, program inicjuje szereg wartościowych działań, mających na celu zapoznanie dzieci i młodzieży z wybranymi problemami z zakresu ochrony środowiska naturalnego.

Program ZBIERAJ BATERIE I TELEFONY poprzez praktyczne działania oraz systematyczną edukację ekologiczną zachęca dzieci i młodzież do właściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi oraz przekonuje do przyjaznych środowisku naturalnemu postaw i nawyków.
 
 
 KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY
  

„Kubusiowi Przyjaciele Natury” to jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli I szkół podstawowych (klasy I-III) poświęcony tematyce ekologicznej. Jego celem jest proekologiczna edukacja dzieci, podczas której uczą się troszczyć o środowisko naturalne, poznają podstawowe zasady ekologii i dowiadują, dlaczego warto jeść owoce i warzywa; jak również zachęcenie dzieci do ruchu już od najmłodszych lat.

BEZPIECZNE PRZEDSZKOLE 
 
Ogólnopolski Program „Bezpieczne przedszkole” skierowany jest zarówno do dzieci,  jak i do rodziców, pracowników przedszkola oraz różnych instytucji odpowiedzialnych za nasze bezpieczeństwo. Powstał na bazie doświadczeń w pracy dydaktyczno- wychowawczej, w oparciu o literaturę oraz współpracę z rodzicami i środowiskiem. Program zawiera treści z nowej podstawy programowej, a główny nacisk kładzie na zdrowie i bezpieczeństwo.Realizacja zadań wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego wymaga od nauczyciela podejmowania działań wspomagających rozwój dziecka, zarówno w sferze fizycznej, emocjonalnej, jak też umysłowej i społecznej.

W każdym przedszkolu bezpieczeństwo dzieci było, jest i będzie najistotniejszą sprawą. Zdrowie, życie i bezpieczeństwo dzieci stanowi wartość, o którą troszczą się wspólnie rodzice, nauczyciele, a także różnego typu organizacje.
Aby właściwie przygotować dziecko do roli pieszego, czy pasażera należy w nim wyzwalać umiejętność współżycia z ludźmi (życzliwość, zrozumienie i poszanowanie potrzeb innych), zdolność kierowania i podporządkowania w zależności od sytuacji, słuchania poleceń, wdrażania do utrzymywania porządku, troszczenia się o słabszych, rozwijania refleksu oraz koncentracji.

 

Bardzo ważne jest uwrażliwienie dzieci na niebezpieczeństwo, które może się pojawić w czasie zabawy, na kształtowanie umiejętności przewidywania skutków swoich działań, promowanie pomysłów na bezpieczne spędzanie wolnego czasu, pomoc dzieciom w rozumieniu reguł i norm niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w kontaktach z innymi ludźmi.

Wiek przedszkolny jest najbardziej właściwy do wyrabiania u dzieci umiejętności i nawyków, a osiągnięcie znaczących efektów, kształtowanie właściwych postaw dzieci wobec problemów bezpieczeństwa wymaga działań systematycznych i długofalowych.


AKADEMIA AQUAFRESH

Ogólnopolskim Programie Edukacji Zdrowotnej, który stawia sobie za cel zmniejszenie występowania próchnicy u dzieci w Polsce, poprzez szeroko prowadzone działania profilaktyczne dla najmłodszych. Akademia Aquafresh została powołana z myślą o ochronie zdrowia dzieci, żeby poprzez działania edukacyjne wytwarzać w nich potrzebę dbania o higienę jamy ustnej, a w konsekwencji zmniejszyć tak poważny problem, jakim jest próchnica.

    Uczenie dzieci mycia ząbków po każdym posiłku już od pierwszych lat życia, a także budowanie świadomości potrzeby utrzymania jamy ustnej w odpowiedniej higienie jest warunkiem niezbędnym w powodzeniu działań profilaktycznych.

     W ramach realizacji założeń programu, przedszkolaki uczestniczą w ciekawych zajęciach, uczą się, jak prawidłowo czyścić ząbki oraz jak codzienna dieta wpływa na stan zdrowia zębów, poznają budowę zęba oraz uczą się rozróżniać ząb zdrowy od chorego. Dodatkowo dzieci dowiadują się, jak dzielnie stawić czoła swoim lękom przed wizytą u dentysty.

     

MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERAURY 

Akcja "Mały Miś w świecie wielkiej literatury" to ogólnopolski projekt czytelniczy, zakładający współpracę przedszkoli z całej Polski oraz z zagranicy. W ramach tego projektu miłość do czytania książek przekazywana jest dzieciom od najmłodszych lat. Tytułowy "Mały Miś" zachęca do czytania i zabawy nawiązując do dziedzin ważnych w życiu każdego przedszkolaka. Projekt powstał w 2015 r. i spotkał się z dużym zainteresowaniem dzieci, rodzicow oraz nauczycieli, którzy wnieśli do niego wiele pomysłów.  Współpraca nauczycieli w ramach projektu przełożyła się na tworzenie przez nich własnych inicjtyw i projektów. W kolejnych latach szkolnych projekt stał się odpowiedzią na wyznaczone przez MEN kierunki polityki oświatowej. 

Program  Czyściochowe Przedszkole

 

Od drugiego półrocza wszystkie grupy przedszkolne będą brały udział w programie „Czyściochowe Przedszkole”. Realizacja programu pomoże w rozwijaniu samodzielności higienicznej dzieci. Higiena osobista to jeden z istotniejszych elementów codziennego życia, który wpływa nie tylko na wygląd, ale również na zdrowie. Dlatego tak ważne jestkształtowanie nawyków higienicznych od najmłodszych lat.

Realizacja programu polega na przeprowadzeniu z dziećmi zajęć, podczas których dowiedzą się jak dbać ohigienę, z jakich produktów korzystać oraz dlaczego codzienne czynności higieniczne są ważne.

Zwierzaki z Czyściochowa - bohaterowie opowiadań - przedstawiają, jak wykonywać podstawowe czynności higieniczne, zktórymi na co dzień zmagają się dzieci. Pokazują, co ijak wykonać, ale również opowiadają o konsekwencjach braku higieny izachęcają najmłodszych do codziennego dbania oczystość swojego ciała.

Każdyblok tematyczny dotyczy innego aspektu higieny: higieny jamy ustnej, higieny nosa, korzystania z toalety, czystości rąk, kąpieli oraz ochrony skóry.
Pracując z dziećmi zrealizujemy cele:

-zapoznanie zpodstawowymi zasadami dbania o higienę jamy ustnej: jak często myć zęby?, jakie przybory są potrzebne?, jaka jest prawidłowa technika mycia zębów?, jak ważne jest korzystanie zopieki stomatologicznej?

-zapoznanie zzasadami żywienia wpływającymi na stan zębów

-kształtowanie umiejętności dbania ohigienę jamy ustnej

 

-zapoznanie ztechniką prawidłowego czyszczenia nosa

-kształtowanie umiejętności dbania ohigienę nosa

-kształtowanie świadomości zdrowotnej oraz odpowiedzialności za zdrowie własne iinnych

-zapoznanie zwiedzą na temat rozprzestrzeniania się wirusów

-zapoznanie zpodstawowymi zasadami profilaktykichorób zakaźnych

 

-zapoznanie zzasadami zachowania wtoalecie

-kształtowanie świadomości ekologicznej

-kształtowanie nawyków dbania ohigienę wtoalecie

-kształtowanie nawyków dbania oporządek wtoalecie

-kształtowanie świadomości zdrowotnej oraz odpowiedzialności za zdrowie własne iinnych

 

-zapoznanie zprawidłową techniką mycia rąk

-zapoznanie zzasadami zachowania włazience

-kształtowanie umiejętności dbania oczystość rąk

-kształtowanie świadomości ekologicznej

-zapoznanie zzasadami dbania oczystość rąk zapoznanie zwiedzą na temat konsekwencji zdrowotnych związanych zbrudnymi rękami

 

-zapoznanie zzasadami dbania ohigienę osobistą podczas kąpieli (jakie przybory i produkty są niezbędne, jak należy się myć)

-kształtowanie umiejętności dbania ohigienę osobistą

-kształtowanie umiejętności dbania oporządek w łazience

-zapoznanie zzasadami mycia włosów

 

-zapoznanie zpodstawowymi zasadami ochrony skóry (jak chronić skórę przed promieniowaniem UV, jak chronić skórę przed wiatrem imrozem)

-zapoznanie zproduktami, chroniącymi skórę przed niekorzystnymi czynnikami atmosferycznymi

-kształtowanie umiejętności dbania oskórę przez cały rok

Materiały dla rodziców

Materiały przygotowane zmyślą orodzicach,to zaproszenie do kontynuacji nauki na temat higieny wdomu. Materiały dla rodziców zawierają: krótkie podsumowanie umiejętności zdobytych przez dzieci, propozycje eksperymentów czy opowiadań. To szansa nie tylko na utrwalenie wiedzy zdobytej wprzedszkolu, ale i rozwijanie dobrych nawyków wrodzinnym gronie.Opiekunowie najmłodszych dowiedzą się, czego ich dzieci nauczyły się podczas zajęć. Dzięki zawartym wmateriałach propozycjom opowiadań ieksperymentów dzieci rozbudzą swoją ciekawość ijeszcze chętniej będą uczyć się dbania ohigienę osobistą.