Zajęcia dodatkowe

ZAJĘCIA DODATKOWE w roku szkolnym 2018/2019:

-rytmika /poniedziałek, czwartek/ -grupa I, II,III,IV,V,VI

-język angielski /poniedziałek, środa/ -grupa I, II,III,IV,V,VI

-religia /środa, czwartek/- grupa V i VI

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu dla każdej grupy według ustalonego harmonogramu. Rodzice dzieci uczęszczających na zajęcia nie ponoszą z tego tytułu żadnych dodatkowych opłat.