Informacje dla Rodziców
W bieżącym roku szkolnym dzieci z naszego przedszkola ubezpiecza firma Inter Risk.
Ogólna kwota ubezpieczenia wynosi 18000zł
Koszt ubezpieczenia jednego dziecka - 50zł
 
Poniżej dostępne są ogólne warunki ubezpieczenia oraz postanowienia dodatkowe.
 
Warunki ubezpieczenia
Postanowienia dodatkowe