Rada Rodziców
Działania edukacyjne przedszkola wspiera Rada Rodziców. Wspólnie z rodzicami podejmowane są ważne decyzje oraz organizowane są uroczystości przedszkolne, kiermasze, akcje charytatywne.