Rekrutacja do przedszkola

Przedszkola miejskie prowadzone przez Gminę Miasto Rzeszów czynne są w godzinach: 6.30 - 17.00 /10,5 godziny/. Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę zapewniają przez pięć godzin dziennie, tj. od 8.00 do 13.00. Pozostałe godziny są odpłatne na zasadach określonych w aktualnej uchwale Rady Miasta Rzeszowa. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oferują wyłącznie bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze pięciu godzin dziennie; szkoły nie zapewniają opieki świetlicowej.

https://naborp-kandydat.resman.pl/rzeszow/Offers

Harmonogram rekrutacji 2019

Regulamin rekrutacji 2019

Kryteria regulacji