Baza i lokalizacja przedszkola

Przedszkole to pierwsze ogniwo w systemie edukacyjnym, pierwsze i najważniejsze. To tu oddajecie w nasze ręce Wasz największy skarb - Wasze dziecko. Trzeba ogromnego zaufania by powierzyć to, co dla Was najcenniejsze obcym osobom. Mamy pełną świadomość tego, że na etapie rozwoju dziecka - od 3 do 6 lat - stajemy się dla niego drugim domem, gdyż to w przedszkolu Wasz maluch spędza większą część dnia. Wspólnie z Wami chcemy wychować Wasze dziecko oraz odpowiednio przygotować je do kolejnego, ważnego etapu w jego życiu, jakim będzie przekroczenie progu zreformowanej szkoły. Nasze działania to ciągłe dążenie do tego, aby dobrej zabawy i nauki w poczuciu pełnego bezpieczeństwa z poszanowaniem własnej indywidualności nie zabrakło Waszemu dziecku w naszej placówce.

Organem prowadzącym jest Gmina Miasta Rzeszów. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

W chwili obecnej do przedszkola uczęszcza 165 przedszkolaków w sześciu grupach

Przedszkole zostało otwarte 1 września 2009 roku. Pierwszym dyrektorem została mgr Małgorzata Tarnawska. Od dnia 1 września 2012 r. do 31 sierpnia 2013 r. funkcję tę pełniła mgr Alina Reguła. Obecnie dyrektorem Przedszkola Publicznego Nr 24 jest mgr Bogumiła Górecka. W przedszkolu pracuje dwanaście nauczycielek z odpowiednimi kwalifikacjami pedagogicznymi. Stale podnosimy swoje umiejętności zawodowe (studia podyplomowe, kursy, warsztaty, samokształcenie, ciekawe formy WDN, zdobywanie dodatkowych kwalifikacji). Zatrudniamy dwóch nauczycieli specjalistów – nauczyciela rytmiki i języka angielskiego, sześć pań - pomocy nauczycieli, pracowników administracji i obsługi. Współpracujemy z Poradnią Psychologiczną.

Nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu traktują swoją pracę z dziećmi jak sztukę, działając na świat zmysłów dziecka, dobierając odpowiednie, dostosowane do indywidualnych potrzeb dzieci metody i formy pracy. Wszystko po to, by w sposób profesjonalny pełnić rolę nauczyciela, opiekuna i wychowawcy. Cały personel przedszkola tworzy miłą atmosferę współpracy z rodzicami dla dobra naszych wychowanków.

Przedszkole posiada: zaplecze kuchenne i gospodarcze, 2 szatnie, 6 sal dydaktycznych z łazienkami, salę gimnastyczną, gdzie odbywają się zajęcia ruchowe, rytmiczne i uroczystości przedszkolne. Ważną częścią przedszkola jest ogród, bogato wyposażony w nowoczesny sprzęt przeznaczony do zabaw ruchowych dzieci. W otoczeniu przedszkola znajduje się dużo zieleni - drzewa, krzewy i kwiaty

Nasze sale