Kadra

Dyrektor przedszkola:   mgr Bogumiła Górecka

Nauczyciele:

mgr Barbara Cebula

mgr Agnieszka Kras

mgr Elwira Trzcińska

mgr Aneta Nowak  

mgr Arletta Worosz-Byczyńska

mgr Anna Ziarnik

mgr Elwira Siuta

mgr Agnieszka Szyja 

mgr Agnieszka Janusz

mgr Renata Warzybok

mgr Jolanta Surdyka
 

Nauczyciele zajęć dodatkowych: 
 
mgr Julita Sobańska (nauczyciel rewalidacji)
 
mgr Anna Wyszyńska (nauczyciel rytmiki)
 
mgr Katarzyna Sawicka (nauczyciel języka angielskiego)
 
ks Jarosław Młodecki (nauczyciel religii)