Wydarzenia przedszkolne

Spotkanie ze strażnikiem miejskim


 Dnia 24 stycznia 2020r. w naszym przedszkolu odbyło się spotkanie ze strażnikiem miejskim Panem Kamilem. Zaproszony gość opowiadał dzieciom o swojej pracy, wiążącymi się z nią obowiązkami i odpowiedzialnością. Dzieci miały możliwość obejrzenia munduru, czapki oraz przedmiotów, których strażnicy miejscy używają podczas pełnienia obowiązków. Ciekawostką dla niektórych dzieci była informacja, że panie również mogą zostać strażnikami miejskimi. Inspiracją do spotkania była tematyka Śmieci wszyscy zbieramy, Rzeszów czysty mamy. Celem spotkania było wpajanie dzieciom nawyku dbania o środowisko i porządek w najbliższym otoczeniu oraz edukowanie ich w kwestiach segregacji odpadów.
Strażnik prezentował dzieciom obrazy czystego i zaśmieconego środowiska, czytał opowiadanie tematyczne i prowadził z nimi rozmowę.
Zapoznanie dzieci z podstawowymi zasadami:
- dbania o porządek w miejscu zamieszkania,
- niezaśmiecania miejsc publicznych,
- sprzątania po psach podczas spaceru.
Podczas zajęć prowadzący opowiadał dzieciom również o bezpieczeństwie, począwszy od bezpiecznego poruszania się w otoczeniu przedszkola i poza nim, do tematyki związanej z zagrożeniami wynikającymi z kontaktów z obcymi ludźmi oraz nieznanymi zwierzętami. Strażnik miejski uczulała dzieci, aby w razie niebezpieczeństwa wzywać na pomoc funkcjonariuszy, mieć zaufanie do osób mundurowych oraz mówiła o tym, jak ważna jest znajomość własnego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania zwłaszcza w sytuacji zagrożenia, czy zgubienia się.

Dodano: 2020-01-25